Logo Brodíkova ráje

Brodíkův ráj Červený Kostelec

Zajímavá místa v okolí

Broumovské stěny

Broumovské stěny 20 km

Broumovské stěny nabízejí romantické skalní útvary, rokle a vyhlídky daleko do kraje a to vše bez davů turistů. Zhruba 12 km dlouhý zalesněný hřeben se táhne od Honského špičáku (652 m n.m.) až k pohraničnímu sedlu pod Hejšovinou. Výrazný nesouměrný skalnatý hřeben (kuesta) je místy jen několik metrů široký. Broumovské stěny jsou protkány sítí turistických cest, kde se můžete toulat týden a stejně je všechny neprojdete. Výchozími body jsou obce Pěkov-Hony, Hlavňov, Suchý Důl -Slavný a Machov. Asi nejznámějšími místy Broumovských stěn jsou 674 metrů vysoká Hvězda a skalní hřiby na Slavném.

 
Teplicko-adršpašské stěny

Teplicko-adršpašské stěny 30 km

Teplicko-adršpašské skály jsou naprosto fascinujícím místem. Jde o největší a nejdivočejší skalní město Střední Evropy. Vedou skrz něj dva hlavní prohlídkové okruhy. První vstup do větší, romantičtější a divočejší části, najdete 1 km od městečka Teplice n/M u hotelu Orlík. Vchod do druhé, menší, ale navštěvovanější části, je kousek před vjezdem do Dolního Adršpachu. V sezóně je tato část skal, pověstná vodopády a projížďkami po jezírku, hodně přeplněná, zejména zahraničními turisty. Doporučujeme ji navštívit mimo sezonu, nebo alespoň ve všední den brzo ráno.

 
Stolová hora Ostaš

Stolová hora Ostaš 23 km

Ostaš je stolová hora 5 km od Police nad Metují. Vrcholová plošina je lemovaná strmými skalními útvary o výšce až 40 metrů, dosahuje výšky 700 m n.m. a velikosti 500 x 400 metrů. Na východní straně vrcholové části se vytvořilo malé skalní město Horní labyrint s nádhernými skalními útvary. Z vrcholové Frýdlantské skály jsou překrásné výhledy na Broumovsko a Policko. Součástí spodní části, Kočičích skal je 30 metrů dlouhá puklina Sluj českých bratří. V severozápadní části se nachází souvislá skalní hradba zvaná Kočičí hrad, rozčleněná pouze úzkými trhlinami, z nichž některé mají charakter puklinových jeskyní.

 
Ratibořice, Babiččino údolí

Ratibořice, Babiččino údolí 10 km

Návštěva Ratibořic patří k „povinnostem“ každého návštěvníka našeho kraje. Je to ale povinnost příjemná, protože procházka údolím řeky Úpy je krásná a čeká Vás na ní spousta zajímavostí. První zastávkou bude zámek, vybudovaný v letech 1702-1708 pro knížete Lorenza Piccolomini a přebudovaný pro vévodkyni Kateřinu Zaháňskou (paní kněžnu z Babičky). K zámku přiléhá vnitřní park s rybníčkem a skleníkem, založený kolem roku 1810 v přírodně krajinářském stylu. Po prohlídce zámku se dáte značenou cestou k mandlu a ke mlýnu.

Rudrův mlýn je kamennou budovou, jejíž největší část tvoří mlýnice zabírající přízemí a horní patro. V roce 1842 Rudrovi mlýn prodávají náchodské vrchnosti, která zde zanedlouho postavila empírovou budovu později upravenou na vodní madl. Můžete si prohlédnout jak vnitřek mlýna, tak funkčního mandlu - zařízení na úpravu plátna. Na louce před mlýnem se Vaše děti mohou projet na koních, se kterými tu bývají členové místního jezdeckého klubu.

Kousek od mlýna se určitě nezapomenete vyfotit u slavného sousoší babičky. Je nejznámější sousoším v Česku. Autorem je akademický sochař Otto Gutfreund. Pomník byl slavnostně odhalen v roce 1922. Sousoší znázorňuje Babičku s dětmi. Děti se vrací z návštěvy mlýna - Barunka, Adélka, Jeník a Vilém. Skupinu oddaně hlídají dva psi, Sultán a Tyrl.

Dobře upravenou cestou podél náhonu dojdete ke Starému bělidlu. Je to romantická dřevěna chaloupka s tradiční šindelovou střechou. Postavil ji v roce 1797 mlynář Antonín Ludr. K chalupě patří ještě další stavení o dvou místnostech. Mlynář Ludr prodal v roce 1842 chalupu, mlýn a bělidlo náchodské vrchnosti. Vedle bělidla byla ještě postavena panská prádelna. Božena Němcová právě na Staré bělidlo umístila hlavní děj knihy Babička. Proto bylo Staré bělidlo po roce 1945 doplněno o lidový nábytek.

Poslední Vaší zastávkou bude nedaleký Viktorčin splav. Starý dřevěný splav není původní, již několikrát změnil svou podobu. Právě zde šílená Viktorka hodila své děťátko do řeky Úpy a pak na toto místo chodila pravidelně zpívat ukolébavky.

Pokud máte čas a chuť, můžete pokračovat malebným údolím řeky až k Bílému mostu a dál a dál.... Většina návštěvníků se ale u splavu otáčí a vrací se stejnou cestou zpět.

Zobrazit více
 
Jestřebí hory

Jestřebí hory 10 km

Jestřebí hory tvoří 20 km dlouhý, většinou zalesněný horský masiv. Nejvyšším vrcholem je Žaltman (740 m). Na vrcholové skalce stojí 14m vysoká železná rozhledna s panoramatickým výhledem. Krásné vyhlídky do kraje jsou pak i z dalších míst hřebenové partie. Na utváření krajiny se zde také podílela rozsáhlá důlní činnost. Tu připomínají zaniklé štoly a šachty a jejich haldy. Tyto lokality spojuje Hornická naučná stezka. Po hřebeni Jestřebích hor jsou rozesety betonové pozůstatky hraničního opevnění. Malé řopíky, velké dělostřelecké sruby i zbytky základů. Nejzajímavější část je přístupná z obce Odolov, směrem k rozhledně Žaltman.

 
Dobrošov

Dobrošov 14 km

Rozestavěná dělostřelecká tvrz Dobrošov nedaleko Náchoda byla součástí Československého pohraničního opevnění z let 1935-1938. Tvrz měla palbou krýt náchodské údolí. Byla budována po dobu jednoho roku a to od září 1937 do září 1938. Stavebně dokončeny byly 3 ze 7 plánovaných srubů tvrze, jsou to dva objekty pěchotní a jeden dělostřelecký. Prohlídka začíná v muzeu, pak pokračuje přes srub Zelený podzemím (velké množství schodů) do srubu Můstek. Pak doporučujeme využít naučnou stezku, která pokračuje k nedalekému srubu Jeřáb a dolů ke srubu Březinka.

Kolem Jeřábu dobře sledujte značky, je zde soukromý pozemek, snadno se sejde z cesty. Míjíte srub Lom, který bývá občas otevřený, ale určitě si nenechte ujít Březinku. Je na krásném místě, ze srubů nejlépe opravená a zařízená tak, jak vypadala v roce 1937. Líbí se hlavně dětem. Po její prohlídce se dáte zpátky nahoru, po cestě kolem Lomu a odbočíte vlevo ke srubům Hrobka a Polsko, které bývají v sezóně přístupné. Kolem Můstku se vrátíte zpět na parkoviště. Naučná stezka vede od Březinky dolů do Bělovse k tvrzi Voda.

Při cestě navštivte Jiráskovu chatu. Už od roku 1895 zde stála chata s 6 metrů vysokou krytou rozhlednou. Jelikož časem nestačila svojí kapacitou, byla navržena přestavba podle plánů Dušana Jurkoviče. Od svého znovuotevření v roce 1923 nese jméno spisovatele Aloise Jiráska a chlubí se vyšší rozhlednou a překrásným výhledem na Hradecko, Náchodsko, Orlické hory, Kladsko, Krkonoše i přehradu Rozkoš a ještě se tady můžete občerstvit.

Zobrazit více
 
Krkonoše

Pohoří Krkonoše 45 Km

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím nejen České republiky, ale i střední Evropy severně od Alp. Navzdory malé rozloze a nízké nadmořské výšce oplývají mimořádnou pestrostí krajiny, flóry a fauny, která zdaleka přesahuje přírodní rozmanitost okolních evropských středohor. Vděčí za to výjimečné zeměpisné poloze uprostřed Evropy, kde se v dávné i nedávné minulosti odehrály události, formující vývoj středoevropské přírody a krajiny.

Krkonoše totiž tvoří nejsevernější středoevropskou horskou hradbu, rozpínající se v délce těsně nad 50 ° severní šířky. Jejich svahy vyčnívají nad alpínskou hranici lesa a představují tak mohutný přirozený val na okraji rozlehlých nížin Německa a Polska. Mají délku přibližně 35 km a jejich hlavní hřbety a údolí jsou uspořádány ve směru severozápad–jihovýchod. To významně ovlivňuje všechny geografické, klimatické a biologické vlastnosti těchto evropských středohor a jejich okolí. Krkonoše představují jedno z významných center geobiodiverzity střední Evropy.

Bohatství krkonošské přírody bylo již od pradávna předmětem exploatačního zájmu. Obrovská devastace a úbytek lesů v polovině minulého tisíciletí a následné přírodní katastrofy vyvolaly první snahy po nápravě škod – byl vydán zákaz pastvy, nařízeno zalesňování a hrazení bystřin.

Na počátku snah o prosazení účinné ochrany celých Krkonoš formou národního parku stáli pokrokově smýšlející lesníci a přírodovědci. S historií ochrany krkonošské krajiny a přírody budou proto navždy spojena jména desítek moudrých, vzdělaných a prozíravých lidí. Jmenujme alespoň některé z nich – Bakesch, Judeich, Jahnel, Schmid, Harrach, Schustler, Buchar, Ambrož, Šourek, Pilous, Veselý, Vulterin, Zlatník, Kodym, Tykač, Wodziczko, Macko, Tołpa, Sembrat, Jahn a další. Bylo jim zřejmé, že pouhá právní ochrana flóry nebo fauny či ochrana menších území dlouhodobě nevyřeší záchranu unikátních hodnot celého pohoří. Proto začali formulovat a prosazovat představu prohlášení Krkonoš za národní park. Trvalo téměř půl století, než byla v několika etapách v 50. a 60. letech 20. století završena jejich snaha vyhlášením Karkonoskiego Parku Narodoweho (1959) a Krkonošského národního parku (1963).

Zobrazit více
 
Josefov

Josefov 25 km

Bastionová pevnost Josefov nabízí několik turistických okruhů, ten nejdelší Vám zabere skoro celý den. Jde o unikátní obranný komplex, vybudovaný v duchu nejlepších znalostí opevňování své doby. Výstavba pevnosti byla nesmírně drahá. Když ji Josef II. viděl postavenou, prý poklepal na zeď a podivil se, že nejsou cihly ze zlata. Při prohlídce v podzemí ujdete asi kilometr, většinou v chodbách, kde se ani vzrostlejší člověk nemusí shýbat. Pevnost skrývala pro nezvané návštěvníky mnoho překvapení. Vždy existovala možnost, jak se zbavit někoho, kdo vás pronásleduje, zavřít ho, jinudy to oběhnout a dostat se mu do zad. Průvodce vás na tyto triky upozorní.

V době svého vzniku, roku 1780, představovaly tyto chodby nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě. Byly dlouhé téměř 45 km. Vzhledem k tomu, že byla pevnost v dobách své slávy plná střelného prachu, s otevřeným ohněm tu nikdo chodit nesměl. Jinak než svíčkou se ale svítit nedalo a tak se vojáci orientovali ve tmě podle vystouplých čísel na zdi, což si také zkusíte, protože na závěr dostanete příležitost vyzkoušet si, jaké to je jít podzemními chodbami úplně potmě.

Zobrazit více
 
Náchod

Náchod 10 km

Náchod založil ve 13. století Hron z rodu Načeradců k ochraně území, kterým procházela stará obchodní zemská cesta spojující Prahu s Kladskem. Navštivte krásné náměstí s množstvím historických památek, uprostřed s kostelem sv. Vavřince. Mezi děkanstvím a starou radnicí se kolem pranýře vydejte na zámek. Čeká Vás 305 příkrých kamenných schodů a vynoříte se na zámku přímo u hradního příkopu, kde sídlí od roku 1994 populární medvědi Ludvík a Dáša. Zámek je krásný, ale pokud nejste milovníci prohlídek, zaplaťte si alespoň nepatrné vstupné na Malý okruh, který zahrnuje věž, terasu a podzemí. Z věže a z terasy jsou překrásné výhledy na město i jeho okolí.

 
Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují 18 km

Nové Město nad Metují je nádherné renesanční město. Za návštěvu stojí náměstí a zámek s válcovou věží zvanou Máselnice. Zámek je soukromým majetkem Bartoňů z Dobenína, ale nabízí klasické zámecké prohlídky. Pokud nemáte dost času, navštivte alespoň překrásné zahrady a vyšlapejte si na věž s fascinujícími rozhledy. Kromě půvabných renesančních domů byste si měli prohlédnout také zbytky opevnění s terasami, z nichž se otvírají krásné výhledy do údolí Metuje. Kuriozitou zámku jsou sochy barokního sochaře Matyáše Bernada Brauna. Vypadají sice jako kamenní trpaslíci, ve skutečnosti ovšem jde o karikatury panského úřednictva a služebnictva.

Nejkrásnější pohled na město je z Juránkovy vyhlídky. Sjedete pod město směrem na Slavoňov. Přejedete most a zaparkujete přímo pod vyhlídkou. Čeká Vás prudký, ale krátký výstup na zříceninu hradu Výrov, kde je vyhlídka umístěna. Výrov je středověký hrad ze 14. století, říkalo se mu také Staré Hrady. Zpustnul záhy v 16. století. Výrov však nejvíce zpopularizoval spisovatel Alois Jirásek, který nám Výrov připomíná ve svém románu Husitský král. Právě z Juránkovy vyhlídky jsou foceny ty fotografie, které znázorňují Nové Město jako „český betlém“.

Zobrazit více
 
Broumov

Broumov 32 km

Broumov je cílem turistů ze dvou důvodů. Tím prvním je Benediktínské opatství sv. Václava, impozantní komplex, který byl založený ve 13. století mnichy řádu sv. Benedikta. V 17. století byl klášter přestavěn do dnešní barokní podoby italským stavebním mistrem Martinem Alliem z Lowenthalu a architekty Kryštofem Dientzenhoferem a jeho synem Kiliánem Ignácem. V roce 1999 byla v klášterním kostele sv. Vojtěcha nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651. Klášter i klášterní zahrada prošly v roce 2014 rozsáhlými opravami. Ve sklepeních jsou uloženy Vamberecké mumie pocházející z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku.

Druhým důvodem návštěvy je hřbitovní kostel Panny Marie, který je jednou z nejstarších dřevěných sakrálních staveb ve Střední Evropě. Původní kostelík byl spálen při obléhání města husity v červnu 1421 a dnešní podoba kostela pochází z roku 1450. Kostel je výjimečný nejen svým stářím, ale i technikou stavby. Nemá jediný hřebík, ale hrázděnou konstrukci z mohutných dubových trámů. Celá trámová konstrukce lodi a kněžiště, stropu a krovů, na které je nasazena vysoká zvonice, tvoří jeden celek, dokonalé tesařské dílo, které přečkalo staletí. Kostelík obepíná v ochoze 9 dřevěných desek, které působí jako kronika města. Dá se z nich vyčíst, že např. v roce 1542 trápily místní obyvatele velké nálety kobylek či klanění se císaři Josefu II. v roce 1766. Do ochozu kostela byla přemístěna celá řada renesančních a empírových náhrobních kamenů ze zrušených hrobů.

Zobrazit více
 
Hronov

Hronov 10 km

Hronov je malé městečko, jehož dominantou je Jiráskovo divadlo. Od roku 1931 se v něm každoročně konají mezinárodní přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov. Mariánské barokní sousoší uprostřed náměstí pochází z roku 1725. Na centrálním sloupu je umístěna barokní socha Panny Marie s děťátkem stojícím na zeměkouli. Kousek za náměstím směrem na Polici stojí rodný domek spisovatele Aloise Jiráska. Pochází z konce 18. století a náleží k památkám lidové architektury. Vnitřek domku je přístupný. V přilehlém parku vyvěrají minerální prameny Hronovka a Regnerka (místními nazývaná Prdlavka) s alkalicko - železnatou vodou.

 
Police nad Metují

Police nad Metují 18 km

Police nad Metují vznikla jako osada kolem benediktinského kláštera postaveného břevnovskými benediktiny po roce 1213. Centrem města je čtvercové Masarykovo náměstí, ze kterého se rozebíhá síť ulic. Vydáte-li se z náměstí průchodem do Hvězdecké ulice, asi po 150 metrech přijdete ke staré škole, které místní říkají dřevěnka. Původně barokní budova je celá bílá s hnědě natřenými okny. Pozornost upoutá mansardová střecha pokrytá šindelem. Dřevěnka byla postavená v roce 1785. Vyučovalo se v ní do roku 1857, tj. 72 let. V přízemí byly dvě učebny, v patře potom byty učitelů. Dnes je stará škola expozicí městského muzea.

Děti nejvíc ocenění návštěvu muzea stavebnice Merkur, které mapuje historii a současnost nejznámější české hračky. V Muzeu jsou k vidění stavebnice od roku 1920, vláčky a model Ocelového města, který má rozměry - 5m x12m v 3,2m, hmotnost 5000 Kg a je složený ze 100 000 000 kusů šroubů a matiček. Ve speciální místnosti si Vy i Vaše děti mohou stavebnice vyzkoušet. Kousek od muzea je další zajímavost, muzeum papírových modelů. Jedná se o stálou expozici modelového světa z papíru, jedinou svého druhu na světě. Seznámit se zde můžete s historií papírového modelářství a s tvorbou výtvarníků či modelářů minulosti i současnosti.

Zobrazit více
 
Vízmburk

Vízmburk 5 km

Hrad Vízmburk byl založen před rokem 1279 známým Tasem z rodu erbu Třmene, významným dvořanem za vlády Přemysla Otakara II. Byl postaven k ochraně zemských hranic, v roce 1447 jej však zničili Slezané. Ze zalesněného kopce ho vykopal dr. Antonína Hejna. Zdi z místního bílého pískovce se ale začaly rychle rozpadat. Hrad je jen částečně přístupný. Ale pro své bělostné zdi a romantiku určitě stojí za návštěvu. Je přístupný od pomníčku U devíti křížů 1km za ČK po silnici směrem na Trutnov po červené turistické značce.

 
Rozhledny

Rozhledny

Žernovská rozhledna

V roce 2014 byly v kraji postaveny čtyři nové rozhledny. První je rozhledna Žernov, stojí na okraji obce v nadmořské výšce 375 metrů a je vysoká 24 metrů. Poslední pátá vyhlídková plošina je v 18,5 m nad terénem. Dostanete se na ni po zdolání 92 schodů. Má dřevěnou konstrukci s kovovými prvky. Uvidíte z ní Krkonoše, Jestřebí hory a daleko do kraje směrem k údolní nádrži Rozkoš.

Slavětínská rozhledna

Druhá rozhledna vyrostla na bezejmenném kopci, vysokém 708 m, je kovová v kombinaci se dřevem, vysoká 23 metrů, výška vyhlídkové plošiny 18 m a nabízí kruhový rozhled, který Vám vezme dech. Jsou k ní dvě přístupové cesty. Buď budete pokračovat od rozhledny Žaltman po Panské cestě přes osadu Paseka, nebo pojedete směr Trutnov, za elektrárnou se dáte přes most doprava, další odbočkou opět doprava přes Lhotu a Bezděkov, pořád dál do kopce.

Rozhledna Na signálu

Třetí je rozhledna " Na Signálu". Místo je lehce přístupné autem po silnici Červený Kostelec, Horní Radechová, Slavíkov. Až vyjedete na horizont, hned ji uvidíte. K rozhledně vedou dvě nově vyasfaltované cesty, pod rozhlednou je parkoviště. Stojí na kopci Signál, vysokém 496m, je dřevěná, s kovovým schodištěm, vysoká 29 metrů. Nahoru si vyšlápnete 125 pohodlných schodů a odměnou Vám bude 360° výhled.

Rozhledna na Čápu

Poslední rozhledna byla postavena v Jiráskových skalách na vrchu Čáp (786m). Je to 13 metrů vysoká dřevěná rozhledna s kovovými prvky. Po zdolání 44 schodů se Vám naskytne pohádkový rozhled na Adršpašsko-teplické skály, na Krkonoše, Zvičinu, Orlické, Jestřebí, Soví i Javoří hory a Broumovsko. K rozhledně se dostanete od zámečku Skály po 2 km po zelené turistické značce.

Zobrazit více
 
Kuks

Kuks 26 km

Hospitál v Kuksu byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na počátku 18. století jako místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří. Jde o významnou barokní památku, na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu: především architekt Giovanni Batista Alliprandi a sochař Matyáš Bernard Braun. Areál Hospitálu Kuks je proslulý monumentálním kostelem Nejsvětější Trojice, cyklem nástěnných maleb Tance smrti, alegoriemi Ctností a Neřestí a jednou z nejstarších lékáren – U Granátového jablka.

Braunův Betlém

Nedaleko od Kuksu se nachází další unikát. Braunův Betlém. Přírodní galerie plastik vznikla mezi léty 1723-1732 z popudu hraběte F.A.Šporka. Cílem bylo vytvořit rozlehlý přírodní park se zakomponovanými plastikami i architekturou, aby vznikl jakýsi okrsek pro meditace. Autorem rozsáhlé sochařské výzdoby je Matyáš Bernard Braun (1684-1738) se svojí dílnou. Areál je nejen vrcholem Braunovy umělecké tvorby, ale zároveň světovým unikátem. Dnes je z celého areálu zachován jen zlomek jeho původní podoby. Mimo pousteven, kaple sv. Kříže a dalších drobných staveb a plastik tu stávala skupina Krista pokoušeného Ďáblem, ukřižovaný Kristus malovaný na dřevě, dále "alej sedmi studánek" s fontánami z růžového mramoru.

Křížová cesta 21. století

Posledním pozoruhodným místem je nedaleká Křížová cesta 21. století navazující na myšlenku kalvárie žírečských jezuitů a hraběte Šporka jako duchovní dominanta zdejší krajiny. Cyklus 15 sochařských zastavení z tradičního hořického pískovce vytvořili přední čeští sochaři tří generací v čele s Vladimírem Preclíkem. Novodobá křížová cesta byla slavnostně otevřena dne 4.10.2008. Místo má podmanivou atmosféru.

Zobrazit více
 
ZOO Dvůr Králové

ZOO Dvůr Králové 28 km

ZOO Dvůr Králové patří k nejznámějším a nejkrásnějším zoologickým zahradám u nás. Domov tu získalo téměř dva a půl tisíce živočichů, kteří mají svůj původ v dalekých zemích a na mnoha kontinentech světa. Najdete zde největší kolekci afrických zvířat v Evropě. Obdivovat budete především tropické pavilony, Ptačí svět a Vodní svět, kde můžete zvířata pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Především u dětí jsou oblíbené pavilony šelem, hravých opic, roztomilých hrošíků, lvíčků a samozřejmě lvů. Pro zvídavé návštěvníky je určena galerie obrazů pravěkých zvířat od Zdeňka Buriana a expozice dinosaurů, se kterými budete cestovat časem.